Ecologia We Care !

Dlaczego SkipTrans jest ECO ?

Firma SkipTrans kładzie duży nacisk na ekologiczne rozwiązania problemów z odpadami w naszym mieście i wszystkie odbierane odpady trafiają w pierwszym rzędzie do miejsc recyklingu oraz segregacji gdzie ponad 97% odzysku zamieniane jest na surowce wtórne a reszta przekazywana jest do utylizacji.

Takie wymagania stawia nam Unia Europejska. Kraje członkowskie mają przyznane normy oraz limity śmieci przyjmowanych na składowiska odpadów oraz procent odpadów poddawanych recyklingowi z coroczną tendencją zwyżkową.

Klienci współpracujący z naszą firmą mają pewność, że oddawane nam odpady nie trafią bezpośrednio na składowiska – wszystkie śmieci są należycie sortowane i przekazywane firmom, które zajmują się przetwórstwem odpadów i obrotem surowcami wtórnymi. Wszystkim wydaje się ze taki proces jest bardzo skomplikowany i podnosi koszty prowadzenia działalności, jednak w rzeczywistości jest odwrotnie, dlatego ceny naszych usług są bardzo konkurencyjne.

Obecnie we Wrocławiu i okolicach powstaje dużo nielegalnych składowisk odpadów. Zanieczyszczane są lasy, tereny zielone, czy nawet okolice domów mieszkalnych! Ma to bardzo niekorzystne oddziaływanie na nasze lokalne środowisko, a przez to zanieczyszcza naszą najbliższa okolice a tym samym całą planetę. Wybierając firmę, której powierzamy odpady musimy pamiętać nie tylko o wartości jaką ma dla nas czysty dom, ogród, czy teren budowy, ale o tym co z odpadami dzieje się dalej, jaki negatywny wpływ dla nas wszystkich może mieć niewłaściwe ich składowanie czy wywożenie.

Dlatego wybierając ecoSkipTrans masz pewność, że my zatroszczymy się we właściwy sposób o wszystko To, co Ty chcesz wyrzucić.

Bądźmy razem

eco

Ecologia We Care !
5 4 Opinie Wasz głos jest dla nas ważny !

Comments are closed.